Kinderen kunnen gratis naar de tandarts

Ongeveer 600.000 kinderen tot 18 jaar gaan niet of nauwelijks naar de tandarts. Hoe komt dat? Veel ouders vrezen dat ze moeten betalen voor de tandartskosten van hun kinderen. Dat klopt niet! Tot 18 jaar worden deze kosten vergoed uit de basisverzekering.  Ga dus gerust met ze naar de tandarts.

tandarts.png

Tandartsen trekken aan de bel

Ongeveer 20 procent van de kinderen gaat niet één keer per jaar naar de tandarts. De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) trok daarom aan de alarmbel en stuurde een brandbrief aan de minister van Medische Zorg. Daarin roepen tandartsen zorgverzekeraars op in actie te komen en te helpen om ouders van deze kinderen voor te lichten. Door goede controle kunnen ouders namelijk voorkomen dat kinderen na hun 18e verjaardag hoge tandartskosten moeten maken. 

Voorkomen beter dan genezen

Door goed onderhoud bij de tandarts voorkom je hogere lasten. Kijk maar eens naar de onderhoudskosten van een auto. Je kunt het onderhoud blijven uitstellen, maar dat werkt vaak kostenverhogend. Als een belangrijk onderdeel in de motor niet meer goed werkt, kan er op een later moment meer schade ontstaan in de motor. Deze theorie gaat ook op voor tandartskosten. Beginnende tandproblemen kun je met een goedkope behandeling door de tandarts verhelpen. Na een langere periode kan het probleem zo groot zijn, dat de kosten ook veel hoger worden. Stel daarom onderhoud niet uit, zeker als het je geen geld kost. 

Je betaalt trouwens nooit een eigen risico voor medische kosten van de kinderen.

Waarom wijzen verzekeraars ouders hier niet op?

Door de privacywetgeving was het even de vraag of verzekeraars mensen mogen wijzen op het feit dat tandzorg gratis is voor kinderen. Verzekeraars mogen namelijk maar beperkt gebruik maken van de informatie die ze vertrouwelijk in hun bezit hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft echter aangegeven dat het wél mag. Dus daar ligt een mooie taak voor verzekeraars. Zorgverzekeraar DSW heeft dit al in gedaan. Ouders  in de regio Schiedam kregen een brief met daarin uitleg over de vergoeding van tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering voor kinderen. Naar eigen zeggen was de proef succesvol.

Valt orthodontie ook onder de basisverzekering?

De kosten voor een beugel (orthodontie) vallen niet onder de basisverzekering. Hiervoor is een aanvullende verzekering nodig. Zonder een aanvullende verzekering dragen ouders de kosten van een beugel voor hun kinderen zelf. Alleen in uiterste gevallen kun je het claimen op de basisverzekering, namelijk bij een ernstige ontwikkelings- en groeistoornis. De kosten voor een beugel kunnen verdeeld over meerdere jaren boven de € 2000 uitkomen, dus verzeker het vooral wel.

Tandartskosten verzekeren vanaf 18e verjaardag

Zodra kinderen de leeftijd van 18 jaar bereiken, zijn tandartskosten niet meer meeverzekerd in de basisverzekering. Zonder een aanvullende zorgverzekering moeten ze de kosten nu zelf betalen. Lees vooral ons artikel over de tandartsverzekering om te kijken of je zo’n tandartsverzekering nodig hebt.

Tip: Maak vandaag nog een afspraak met de tandarts voor je kinderen. Goed onderhoud voorkomt hoge tandartskosten in de toekomst.