Privacy policy

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Tandartspraktijk De Marke is er verantwoordelijk voor te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en derhalve geheel volgens de eisen hiervan te handelen.

Wat wij met je gegevens doen

Bij de aanvraag van informatie vragen wij je om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij voor het accepteren van je aanvraag en/of voor het uitvoeren van je opdracht. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze producten en/of diensten. Als je geen prijs stelt op informatie over onze producten en/of diensten, kun je ons dat laten weten door contact met ons op te nemen.

Persoonsgegevens zijn bij ons veilig

De bescherming van de privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten ons bedrijf toegang hebben tot je persoonsgegevens.

Vragen?

Voor vragen over de wijze waarop Tandartspraktijk De Marke omgaat met persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen.

Tandartspraktijk De Marke

Bretelerstraat 16
7496 PP Hengevelde

T: 0547 - 333 782
E: info@tandartspraktijkdemarke.nl

Disclaimer

Tandartspraktijk De Marke spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze website. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden informatie en producten. Tandartspraktijk De Marke behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen zonder nadere aankondiging.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Tandartspraktijk De Marke geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Tandartspraktijk De Marke geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Tandartspraktijk De Marke garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Tandartspraktijk De Marke aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Het gebruik van de geboden informatie is voor uw eigen rekening en risico. Als rechthebbende behouden wij alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, producten, prijzen, grafisch materiaal en logo's.

Op de informatie van deze website en op de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.