Tandartsverzekering of sparen voor de tandarts?

Wellicht vraag je je ook dit jaar weer af of je een aanvullende tandartsverzekering af moet sluiten. Veel mensen hebben echter helemaal geen tandartsverzekering nodig en kunnen beter sparen voor de tandarts. Zeker bij een gezond gebit loont verzekeren bijna nooit, omdat je dan al snel meer betaalt voor de premie dan wat je vergoed krijgt.

Welke tandartskosten verwacht je ongeveer?

Een belangrijke vraag is hoeveel tandartskosten je in het komende jaar denkt te gaan maken. Wij adviseren u een afspraak te maken voor een consult zodat wij u kunnen adviseren over de behandelingen die eraan gaan komen en een eventueel behandelplan opstellen. Voor het maken van een afspraak zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar op nummer 0547 - 333 782
Als u weet welke behandelingen binnenkort nodig of noodzakelijk zijn kunt u daar bij het vergelijken van tandartsverzekeringen rekening mee houden.

Gezond gebit en regelmatig voor controle?

Heb je een goed gebit, weinig gaatjes en ga je enkel voor controle(s) naar de tandarts? Dan loont het zelden om een tandartsverzekering af te sluiten. Als er dure ingrepen op de planning staan, zoals het vullen van gaatjes in kiezen, kun je wel een tandartsverzekering overwegen. Kijk in dat geval goed naar welke behandelingen en welk percentage of bedrag er voor een bepaalde behandeling wordt vergoed. In de verschillende online verzekeringswijzers kun je aangeven voor welk bedrag je je wilt verzekeren voor de tandarts (vanaf 18 jaar) en tegen welk vergoedingspercentage. Hetzelfde geldt voor orthodontie tot 18 jaar.

Tandartsverzekeringen onderling vergelijken

De duurste tandartsverzekering hoeft niet de beste dekking te bieden. Kijk daarom niet alleen naar de premie die je moet betalen, maar ook naar de vergoedingen en voorwaarden van tandartsverzekeringen. Soms sluit een zorgverzekeraar bepaalde vergoeding namelijk uit, bijvoorbeeld voor een kroon. Of krijg je voor bepaalde behandelingen maar een deel van de kosten vergoed. 

Acceptatie voor de aanvullende tandartsverzekering

Wie een uitgebreide tandartsverzekering wil, kan te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden waarop je wordt toegelaten. Ze mogen je dus weigeren. Die voorwaarden kunnen zijn:

 • Tandartsverklaring: een verklaring van de tandarts waarin de tandarts moet aangeven hoe het gebit eraan toe is en of binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn.
 • Vragenlijst: soms werken verzekeraars met vragenlijsten over de stand van zaken van het gebit. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs, die de zorgverzekeraar adviseren over het wel of niet accepteren van de nieuwe verzekerde. Ben je afgewezen? Dan ben je officieel verplicht dat te melden bij aanmelding bij een andere verzekeraar. Zo'n afwijzing roept vragen op en kan weer tot extra vragen leiden.
 • Wachttijd: verschillende zorgverzekeraars hanteren wachttijden voor de vergoeding van tandarts- en/of orthodontiekosten. Je moet dan bijvoorbeeld eerst een jaar verzekerd zijn, voor je aanspraak kunt maken op de vergoeding van een kroon, brug of beugel. 

Let bij de keuze van je tandartsverzekering dus ook op de acceptatievoorwaarden van de verzekering. 

Vergoeding tandarts in het basispakket

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat om behandelingen als: periodiek preventief onderzoek, verwijderen van tandsteen, fluoridebehandeling, röntgenfoto's, vullingen en wortelkanaalbehandelingen. Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar valt niet binnen het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Volwassenen

Voor volwassenen valt tandartszorg in de meeste gevallen buiten de basisverzekering. Je moet de kosten voor de tandarts zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten die deze kosten dekt.

Alleen als er sprake is van zeer ernstige aandoeningen en er daarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is, krijg je de kosten daarvoor vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt ook voor bijzondere tandheelkundige zorg die nodig is om te zorgen dat je gebit niet verder achteruit gaat. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel), kunnen de kosten vanuit het basispakket vergoed worden. Daarnaast worden kunstgebitten deels vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage kunstgebitten

De eigen bijdrage voor kunstgebitten bedraagt 25% van de kosten. Dit betekent dat je nooit meer dan 75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende tandartsverzekering afsluiten die de kosten van je eigen bijdrage (deels) vergoedt. Voor de vergoeding van een kunstgebit hoeft je geen toestemming te vragen bij de zorgverzekeraar, tenzij je al een kunstgebit hebt en deze binnen 5 jaar moet worden vervangen.

Reparatie van kunstgebitten

Voor reparatie van een kunstgebit geldt een eigen bijdrage van 10%. 

Basis- en tandartsverzekering bij 2 verzekeraars

Het kan zijn dat je omwille van de prijs of onvoldoende dekking geen tandartsverzekering bij dezelfde verzekeraar wilt afsluiten bij wie je al een basisverzekering hebt afgesloten. Bij een klein aantal zorgverzekeraars kun je een tandartsverzekering afsluiten terwijl je de basisverzekering via een andere verzekeraar hebt lopen. Let wel op voor overlap van dekking. Heb je bijvoorbeeld een aanvullende verzekering bij de ene verzekeraar en een tandverzekering bij de andere, dan kan er overlap in een bepaalde vergoeding zitten. Wil je hier vervolgens aanspraak op maken, dan kunnen beide verzekeraars moeilijk gaan doen. Lees daarom goed de polisvoorwaarden en let daarbij op de term mits niet elders gedekt of de na-u clausule.

In een dergelijke situatie is het overigens wel zo dat de verzekeraar, bij wie je alleen een tandverzekering wilt afsluiten, je niet hoeft te accepteren. Daarnaast zit er vaak een extra toeslag op de premie die kan oplopen tot 50%.

Het is overigens niet mogelijk om bij een verzekeraar een tandartsverzekering af te sluiten zonder dat je überhaupt een basisverzekering hebt afgesloten. Een basisverzekering is namelijk wettelijk verplicht.

Heb je meer vragen over zorgverzekeringen, misschien staat hier het antwoord tussen.

Maatregelen Coronavirus

Met ingang van 20 april zullen de meeste behandelingen, met inachtneming van uitgebreide voorzorg- en beschermingsmiddelen, weer worden hervat.

Wij zullen contact met u opnemen voor het maken van een nieuwe afspraak indien uw afspraak in de afgelopen weken was afgezegd.
U kunt ons natuurlijk ook bellen als u een afspraak wilt maken. Omdat wij nu veel afspraken moeten 'inhalen' zullen wij patiënten met een noodzaak als eerste benaderen voor een afspraak.  Wij hopen op uw begrip indien uw preventieve controle daarom misschien nog even moet wachten.

Heeft u in de aankomende periode een afspraak staan en geen bericht gehad dan vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen. Mogelijk hebben wij u niet kunnen bereiken of wilt u zelf de afspraak verplaatsen.

Wij vinden het fijn u weer te kunnen verwelkomen in onze praktijk.
Voor uw en onze veiligheid vragen wij u wel rekening te houden met het onderstaande ;

 Kom alleen naar uw afspraak. Overleg vooraf met de assistente als dit niet mogelijk is.
 Wij houden onze voordeur gesloten zolang de overheidsmaatregelen van kracht zijn. Wij zijn dus wél aanwezig.
 Respecteer de 1,5 meter maatregel.
 Was uw handen en gebruik de desinfectie-gel in de wachtkamer.
 In verband met de extra hygiëne maatregelen is het toilet afgesloten.

❗️ Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak brengen wij de gereserveerde tijd in rekening met een minimumbedrag van € 20,-

1. Nemen jullie ook nieuwe patiënten aan?

Neem gerust contact met ons op via 0547 - 333 782 (dinsdag t/m donderdag) of per mail op info@tandartspraktijkdemarke.nl

Wat moet ik doen bij spoed?

Heeft u een spoedgeval, dan zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar op telefoonnummer 0547 - 333 782.
Voor spoedgevallen buiten openingstijden kunt u bellen naar Tandartsenpost Hengelo 0900 -1515

Let op! Tijdens de spoeddienst is legitimatie verplicht en is alleen contante betaling mogelijk. Vergeet uw verzekeringspapieren niet mee te nemen. De spoedgevallendienst is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties zoals tandletsel, hevige tand- of kiespijn en nabloedingen.

Wat te doen bij tandletsel?

Bij een ongeval, waar de volledige tand uit de mond is gekomen, bestaat de mogelijkheid dat de tandarts de tand in de kaak terug plaatst. Hier is wel snelle actie vereist en het slagen van deze behandeling is van verschillende factoren afhankelijk! Ook als een tand is beschadigd of afgebroken, zijn er nog behandelmogelijkheden.

Wat te doen bij een afgebroken tand?

Wanneer er een stuk(je) van een tand is afgebroken, moet je dit afgebroken stuk tand bewaren en zo snel mogelijk naar de tandarts gaan om verdere problemen te voorkomen. Mogelijk kan de tandarts het stuk weer aan de tand vastplakken. Lukt dit niet dan zal de tandarts de tand met (composiet)vulling opvullen.

Wat moet u doen als uw tand is uitgevallen?

 • Houd de tand vast aan de bovenkant (het zichtbare deel) en niet bij de wortel. Maak de tand niet schoon en desinfecteer hem ook niet.
 • Als de tand schoon is, houdt u hem vast bij het witte gedeelte (het gedeelte dat meestal zichtbaar is) en plaats de tand, met de juiste kant naar voren, terug in de holte.
 • Ga direct naar uw (of een vervangende) tandarts voor advies.

Wat moet u doen als u de tand niet terug kunt plaatsen?

 • Stop de tand in een beker (half)volle melk of, wanneer je geen melk heeft, in je mond onder de tong of tussen je wang en tandvlees.
 • Zorg ervoor dat je tand niet droog wordt en desinfecteer hem niet.
 • Ga direct naar de tandarts! U heeft de meeste kans van slagen als de tand binnen één uur wordt teruggeplaatst.

Wat doet de tandarts aan uw uitgevallen of losgeslagen tand?

 • De tandarts zal de uitgevallen tand terugplaatsen en verbinden met de buurtanden of -kiezen. Meestal groeit de tand vanzelf weer aan.
 • De weken erna zal de tandarts regelmatig controleren of verdere behandeling noodzakelijk is door de tand of kies te testen op gevoeligheid voor warmte en koude. In de meeste gevallen is een wortelkanaalbehandeling noodzakelijk omdat de zenuw van de tand of kies is afgestorven.

Deze tips gelden alleen voor het volwassen gebit. Melktanden hoeven niet te worden teruggeplaatst.

Voorkomen van tandletsel tijdens het sporten

Tandletsel komt vaak voor tijdens het sporten. Ongelukken gebeuren, vooral wanneer u een sport beoefent. U kunt uw gebit tijdens het sporten beschermen door een aangemeten gebitsbeschermer te dragen.

Bron: KNMT en Dr. G.A. van der Weijden, tandarts parodontoloog/implantoloog

3. Hoe maak ik een afspraak?

Een afspraak maken op het reguliere nummer kan alleen van dinsdag t/m donderdag van 08:30 tot 12:00. U kunt dan bellen naar 0547 - 333 782 . U kunt ook per mail contact opnemen met ons via: info@tandartspraktijkdemarke.nl of u vult het contactformulier in.

Voor spoedgevallen tijdens openingstijden kunt u bellen met 0547 - 333 782 . Voor spoedgevallen buiten openingstijden verwijzen wij u naar de tandartsen dienst. Op ons antwoordapparaat spreken wij het nummer in van de dienstdoende tandarts volgens de dienstregeling.

4. Wat zijn jullie openingstijden?

Onze tandartspraktijk is geopend op:
 
Dinsdag van 08:30 - 17:00
Woensdag van 08:30 - 17:00
Donderdag van 08.30 - 17.00
Zaterdag van 09:00 - 17:00 

5. Bij wie kan ik terecht met mij klacht of opmerking?

Klachten, opmerkingen of suggesties ter verbetering van de zorg horen wij graag van u. U kunt daarvoor terecht bij de tandarts of assistentes. 

Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT.