Tandartsverzekering of sparen voor de tandarts?

Wellicht vraag je je ook dit jaar weer af of je een aanvullende tandartsverzekering af moet sluiten. Veel mensen hebben echter helemaal geen tandartsverzekering nodig en kunnen beter sparen voor de tandarts. Zeker bij een gezond gebit loont verzekeren bijna nooit, omdat je dan al snel meer betaalt voor de premie dan wat je vergoed krijgt.

Welke tandartskosten verwacht je ongeveer?

Een belangrijke vraag is hoeveel tandartskosten je in het komende jaar denkt te gaan maken. Wij adviseren u een afspraak te maken voor een consult zodat wij u kunnen adviseren over de behandelingen die eraan gaan komen en een eventueel behandelplan opstellen. Voor het maken van een afspraak zijn wij tijdens openingstijden bereikbaar op nummer 0547 - 333 782
Als u weet welke behandelingen binnenkort nodig of noodzakelijk zijn kunt u daar bij het vergelijken van tandartsverzekeringen rekening mee houden.

Gezond gebit en regelmatig voor controle?

Heb je een goed gebit, weinig gaatjes en ga je enkel voor controle(s) naar de tandarts? Dan loont het zelden om een tandartsverzekering af te sluiten. Als er dure ingrepen op de planning staan, zoals het vullen van gaatjes in kiezen, kun je wel een tandartsverzekering overwegen. Kijk in dat geval goed naar welke behandelingen en welk percentage of bedrag er voor een bepaalde behandeling wordt vergoed. In de verschillende online verzekeringswijzers kun je aangeven voor welk bedrag je je wilt verzekeren voor de tandarts (vanaf 18 jaar) en tegen welk vergoedingspercentage. Hetzelfde geldt voor orthodontie tot 18 jaar.

Tandartsverzekeringen onderling vergelijken

De duurste tandartsverzekering hoeft niet de beste dekking te bieden. Kijk daarom niet alleen naar de premie die je moet betalen, maar ook naar de vergoedingen en voorwaarden van tandartsverzekeringen. Soms sluit een zorgverzekeraar bepaalde vergoeding namelijk uit, bijvoorbeeld voor een kroon. Of krijg je voor bepaalde behandelingen maar een deel van de kosten vergoed. 

Acceptatie voor de aanvullende tandartsverzekering

Wie een uitgebreide tandartsverzekering wil, kan te maken krijgen met een acceptatieprocedure. Zorgverzekeraars bepalen zelf de voorwaarden waarop je wordt toegelaten. Ze mogen je dus weigeren. Die voorwaarden kunnen zijn:

  • Tandartsverklaring: een verklaring van de tandarts waarin de tandarts moet aangeven hoe het gebit eraan toe is en of binnen 1 of 2 jaar dure behandelingen te verwachten zijn.
  • Vragenlijst: soms werken verzekeraars met vragenlijsten over de stand van zaken van het gebit. De vragenlijsten worden beoordeeld door adviseurs, die de zorgverzekeraar adviseren over het wel of niet accepteren van de nieuwe verzekerde. Ben je afgewezen? Dan ben je officieel verplicht dat te melden bij aanmelding bij een andere verzekeraar. Zo'n afwijzing roept vragen op en kan weer tot extra vragen leiden.
  • Wachttijd: verschillende zorgverzekeraars hanteren wachttijden voor de vergoeding van tandarts- en/of orthodontiekosten. Je moet dan bijvoorbeeld eerst een jaar verzekerd zijn, voor je aanspraak kunt maken op de vergoeding van een kroon, brug of beugel. 

Let bij de keuze van je tandartsverzekering dus ook op de acceptatievoorwaarden van de verzekering. 

Vergoeding tandarts in het basispakket

Kinderen en jongeren

Kinderen en jongeren tot 18 jaar zijn via de basisverzekering verzekerd voor de meeste tandartskosten. Het gaat om behandelingen als: periodiek preventief onderzoek, verwijderen van tandsteen, fluoridebehandeling, röntgenfoto's, vullingen en wortelkanaalbehandelingen. Orthodontie voor kinderen tot 18 jaar valt niet binnen het basispakket. Ouders kunnen hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Volwassenen

Voor volwassenen valt tandartszorg in de meeste gevallen buiten de basisverzekering. Je moet de kosten voor de tandarts zelf betalen of een aanvullende verzekering afsluiten die deze kosten dekt.

Alleen als er sprake is van zeer ernstige aandoeningen en er daarvoor bijzondere tandheelkundige zorg nodig is, krijg je de kosten daarvoor vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt ook voor bijzondere tandheelkundige zorg die nodig is om te zorgen dat je gebit niet verder achteruit gaat. Ook als er bijvoorbeeld sprake is van een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van de mond of het gebit (tand-kaak-mondstelsel), kunnen de kosten vanuit het basispakket vergoed worden. Daarnaast worden kunstgebitten deels vergoed vanuit de basisverzekering.

Eigen bijdrage kunstgebitten

De eigen bijdrage voor kunstgebitten bedraagt 25% van de kosten. Dit betekent dat je nooit meer dan 75% van de kosten vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Je kunt wel een aanvullende tandartsverzekering afsluiten die de kosten van je eigen bijdrage (deels) vergoedt. Voor de vergoeding van een kunstgebit hoeft je geen toestemming te vragen bij de zorgverzekeraar, tenzij je al een kunstgebit hebt en deze binnen 5 jaar moet worden vervangen.

Reparatie van kunstgebitten

Voor reparatie van een kunstgebit geldt een eigen bijdrage van 10%. 

Basis- en tandartsverzekering bij 2 verzekeraars

Het kan zijn dat je omwille van de prijs of onvoldoende dekking geen tandartsverzekering bij dezelfde verzekeraar wilt afsluiten bij wie je al een basisverzekering hebt afgesloten. Bij een klein aantal zorgverzekeraars kun je een tandartsverzekering afsluiten terwijl je de basisverzekering via een andere verzekeraar hebt lopen. Let wel op voor overlap van dekking. Heb je bijvoorbeeld een aanvullende verzekering bij de ene verzekeraar en een tandverzekering bij de andere, dan kan er overlap in een bepaalde vergoeding zitten. Wil je hier vervolgens aanspraak op maken, dan kunnen beide verzekeraars moeilijk gaan doen. Lees daarom goed de polisvoorwaarden en let daarbij op de term mits niet elders gedekt of de na-u clausule.

In een dergelijke situatie is het overigens wel zo dat de verzekeraar, bij wie je alleen een tandverzekering wilt afsluiten, je niet hoeft te accepteren. Daarnaast zit er vaak een extra toeslag op de premie die kan oplopen tot 50%.

Het is overigens niet mogelijk om bij een verzekeraar een tandartsverzekering af te sluiten zonder dat je überhaupt een basisverzekering hebt afgesloten. Een basisverzekering is namelijk wettelijk verplicht.

Heb je meer vragen over zorgverzekeringen, misschien staat hier het antwoord tussen.